Manufaktura Obrazów w obszarze Parku Kulturowego Poznań

Manufaktura Obrazów lokuje się – a to już wielu wiadomo – na terenie objętym szczególnymi wymaganiami co do estetyki. Park Kulturowy Poznań, obszar dbałości władz miasta i miejskich instytucji – polecamy śledzenie tych zaleceń wszystkim mieszkańcom i najemcom lokali na poznańskim Starym Mieście, bo dobrze żyć w ładnym otoczeniu. MO, po wyremontowaniu interiorów pracowni i galerii, także zadba o otoczenie, czystość formalną i estetykę.

Żródło rysunku: https://www.facebook.com/parkkulturowypoznan/