Marcin Kłujsza : Przejścia | zapowiedź wystawy | wernisaż 20 września 2018

Fotografia chwyta momenty, rejestruje stany przejściowe, uwidacznia wyimki rzeczywistości, pozostawiając w cieniu przeszłe i większość z teraźniejszego. Pomiędzy widocznym a niewidocznym, kiedy narracja ustaje, a historia zatrzymuje się w pół kroku, istnieje obszar niedopowiedzeń albo interpretacji. Owe chwile zdejmuje Marcin Kłujsza, wnikliwy obserwator przestrzeni niedookreślonej.

Manufaktura Obrazów i kawiarnia artystyczna Za Groblą 5 zapraszają na wystawę czarno-białych fotografii, w których tytułowe „przejścia” mają wymiar zarówno dosłowny, jak i metaforyczny.

wernisaż wystawy w czwartek 20 września 2018 o godzinie 19:30
miejsce ekspozycji: Poznań, ulica Za Groblą 5
wystawa potrwa od 20 września do 7 listopada 2018
wstęp bezpłatny codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00