Wystawa fotografii Dawida Majewskiego w restauracji Dobra i Wino

Rytm, powtarzalność, symetria albo kontrasty, struktury i faktury, wielobarwność lub monochromatyczność. Fotografia architektury zapisuje przestrzeń stworzoną przez człowieka na użytek dokumentu pracy architekta, czasem urbanisty. Ale ten rodzaj fotografii skutkuje też powstaniem obrazów, które mają walor estetycznie i artystycznie uniwersalny. Pojedyncze prace, wyjęte z kompletnego zapisu danej realizacji, stwarzają odrębną wartość. Takie są fotografie Dawida Majewskiego, który patrzy na architekturę i jako wykształcony architekt, i jako artysta wrażliwy na grę linii, tonów i barw. Opisując fotografie, które zawarł w cyklu “Fasada”, posługuje się pojęciami: geometria, perspektywa, tektonika, konstrukcja, światło, głębia, rytm, zwartość, przezroczystość. To klucze do możliwości zrozumienia poszczególnych obrazów, ale ich użycie nie jest konieczne.

Prezentowane prace rozpoczynają cykl takich bardzo graficznych przedstawień architektury, wprowadzają w świat, który ma frapować inaczej, niż tylko użytecznością sfotografowanych obiektów. Nie po to zresztą autor chce nam je pokazać, żeby opowiadać o lokalizacji budynków, historii ich powstania, ich przeznaczeniu i funkcjonalności. Wiele o tym wie, ale w tym przypadku daje nam coś więcej – opowieść o fascynującym świecie geometrii, rytmie i uporządkowaniu, wykreowanym przez człowieka.

“firma fotograficzna .pl | manufaktura obrazów” oraz restauracja Dobra i Wino serdecznie zapraszają na wystawę fotografii Dawida Majewskiego, architekta i fotografa.

Miejsce ekspozycji : restauracja Dobra i Wino, Poznań, ulica Za Bramką 1.
Wystawa trwa od 10 maja do 27 czerwca 2018.
Wstęp bezpłatny codziennie.

© Dawid Majewski, praca z cyklu “Fasada”