Wystawa “trzeba dotykać” Tomasza Warzyńskiego w Galerii MO

Wystawa “trzeba dotykać” jest częścią dyplomu magisterskiego Tomasza Warzyńskiego, realizowanego w Katedrze Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Ekspozycja jest propozycją miejsca skupienia uwagi na sytuacji człowieka
i świata w obecnej erze antropocenu. Nawiązuje do zjawiska alienacji,
które staje się powszechne. Autor zaprasza do bezpośredniego kontaktu
z obiektami. Instalacja oddziałuje multisensorycznie. Wystawa jest także osobistym spojrzeniem na fotografię – jej znaczenie w historii osobistej twórcy.

Publiczna obrona dyplomu: 13 czerwca 2019, g. 13.00.
Wernisaż i oprowadzenie autorskie: 13 czerwca 2019, g. 16.16 – 18.18.