o nas

geneza, realizacje oraz plany Manufaktury Obrazów

 

fotograficzne przedsięwzięcie, znane aktualnie jako Manufaktura Obrazów,
miało swój początek w roku 2016, kiedy najpierw powstał projekt “fotoPORTRECISTA.pl”,
a w konsekwencji “firma fotograficzna .pl”

pomysłodawca, pasjonat fotografii, jednocześnie rzemieślnik w tej dziedzinie
i twórca, autor wystaw indywidualnych, równolegle zajmował się portretem
oraz organizował wystawy interesujących, dobrze rokujących autorów

od tamtego czasu zostało zorganizowanych kilkanaście ekspozycji,
zarówno w przestrzeni Poznania, jak i – od czerwca 2019 – pod marką Galeria MO
w aktualnej siedzibie Manufaktury Obrazów

pod koniec 2019. właściciele Manufaktury Obrazów zdecydowali o rozdzieleniu
obu tych przestrzeni fotograficznych realizacji – prowadzenia pracowni fotografii portretowej
i działalności wystawienniczej

aktualnie pod adresem Garbary 47 funkcjonują
pracownia fotografii portretowej oraz studio, w którym prowadzone są warsztaty i spotkania,
a w przejściu bramnym kamienicy stwarza się nowa przestrzeń wystawiennicza
pod nazwą Galeria w Bramie

zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi realizacjami wystawienniczymi
spod znaku Manufaktury Obrazów i Galerii MO oraz do śledzenia naszych działań
w ramach Galerii w Bramie

.

Marcin Muth : W obronie Demokracji

Marcin Muth, aktywny uczestnik wydarzeń, które miały miejsce na przełomie 2015 i 2016 po wygraniu przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów i w konsekwencji zapoczątkowania antydemokratycznych zmian w ustroju państwa, pokazuje dokumentalny zapis serii wystąpień społeczeństwa, skupionego wówczas wokół Komitetu Obrony Demokracji. Manifestacje i marsze, będące buntem wobec arogancji i pychy władzy, stanowiły przejaw obywatelskiego oporu, niemającego precedensu w najnowszej historii Polski. Zdjęcia przypominają tamten szok i wołają o powrót do oblicza państwa, w którym szanowane są wartości elementarne wolności i praw.

* * *

wernisaż wystawy w sobotę 5 października 2019 o godzinie 17.00
miejsce ekspozycji: Galeria MO, Poznań, ulica Garbary 47
wystawa potrwa od 5 do 14 października 2019
wstęp bezpłatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 19.00,


Marcin Muth : Wyjęte z kontekstu

Każde widzenie jest ze swojej natury subiektywne. Mając przed sobą fragment realnego świata, każdy z nas przepuszcza widziane przez filtr własnej wrażliwości, zawęża pole obserwacji, rysuje wokół zauważonego ramę, zamykając motyw. Jeżeli ten proces zostaje zarejestrowany na nośniku, na przykład fotograficznym, stwarza się nowa i utrwalona wartość estetyczna. Takie wyjmowanie z kontekstu detali, pojedynczych przedmiotów albo ich kompozycji, umieszczanie w kadrze i chwytanie w świetle, dekonstruowanie pejzażu, redukowanie obserwowanego obszaru – to wszystko pozwala nadawać nowe znaczenia.

Owo nadawanie nowych znaczeń z pozoru prozaicznym obiektom i kompozycjom zastanej przestrzeni sprawia, że przestajemy mieć do czynienia z fragmentem rzeczywistości, a odkrywamy świat alternatywny, wprowadzający nas w możliwości popełniania aktów interpretacji i przetworzeń. Fotografia pozwala wychodzić poza często niedostrzeganą albo obojętnie mijaną materię codzienności. Zaistniałe w ten sposób powiązania kształtów i barw, wyeksponowane kontrasty, odmienione skale i proporcje stwarzają obrazy autonomiczne, niezależne od pierwotnego kontekstu.

Prace Marcina Mutha, zestawione w cykl pod znamiennym tytułem Wyjęte z kontekstu, są efektem takiego właśnie przetworzenia, przeinterpretowania rzeczywistości przez niego zauważanej. Autor nakłania nas do popełnienia próby spojrzenia na otaczający świat w sposób inny, niż powszedni. Udowadnia, że w tym, co mijamy na co dzień często obojętnie, zawierają się obrazy warte zatrzymania w pół kroku.

* * *

wernisaż wystawy w sobotę 27 lipca 2019 o godzinie 17.00
miejsce ekspozycji: Galeria MO, Poznań, ulica Garbary 47
wystawa potrwa od 27 lipca do 30 sierpnia 2019
wstęp bezpłatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00,
w soboty od 12.00 do 16.00


Katarzyna Chlebowska : (O)presja

Projekt dotyczy mechanizmów dyscyplinowania płci. Presja społeczna narzuca nam wzorce i role kulturowe, przymus ten jest przejawem opresji. Przemoc symboliczna nie daje po sobie poznać, że jest przemocą – możemy stać się jej ofiarami już w domu rodzinnym, potem w związku, w pracy i we wszystkich innych sferach naszej działalności życiowej. Moja (O)presja to zbiór znaków ostrzegawczych. Punktem wyjścia są formy kół i trójkątów, jako piktogramy kobiecości i męskości, ponieważ opresja dotyka każdej płci.

* * *

wernisaż wystawy w czwartek 6 czerwca 2019 o godzinie 18.00
miejsce ekspozycji: Galeria MO, Poznań, ulica Garbary 47
wystawa potrwa od 22 czerwca do 14 lipca 2019
wstęp bezpłatny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00


Michał Czarnecki : Zawodowcy

Zawody wymierające, bo kto jeszcze chce naprawiać buty, kiedy taniej kupić nowe. Zawody wieczne – golibroda albo tatuażysta. Zawody, które nigdy nie znikną, bo zawsze ktoś będzie chciał tańczyć. Michał Czarnecki dokumentuje chwile z życia zawodowców, ludzi umiejętności i pasji. Rejestruje chwile z ciągu zdarzeń codziennych. Pokazuje to, co intymne albo skryte – kształtowanie form, powstawanie piękna, bywa że i ratowanie życia. Fotograf, pokazując pracę owych rzemieślników i artystów, nie ocenia, nie uszlachetnia, zdejmuje zastane. Dzięki tej fotografii istniejące pozostanie. Cykl Zawodowcy jest dokumentalnym zapisem jednej z najistotniejszych warstw naszego bytu.

* * *

wernisaż wystawy w sobotę 1 grudnia 2018 o godzinie 18.00
miejsce ekspozycji: kawiarnia artystyczna Za Groblą 5, Poznań, ulica Za Groblą 5
wystawa potrwa od 1 do 21 grudnia 2018
wstęp bezpłatny codziennie w godzinach od 10.00 do 21.00


Marcin Kłujsza : Przejścia

Fotografia chwyta momenty, rejestruje stany przejściowe, uwidacznia wyimki rzeczywistości, pozostawiając w cieniu przeszłe i większość z teraźniejszego. Pomiędzy widocznym a niewidocznym, kiedy narracja ustaje, a historia zatrzymuje się w pół kroku, istnieje obszar niedopowiedzeń albo interpretacji. Owe chwile zdejmuje Marcin Kłujsza, wnikliwy obserwator przestrzeni niedookreślonej.

* * *

wernisaż wystawy w czwartek 29 listopada 2018 o godzinie 19:30
miejsce ekspozycji: Port Lotniczy Poznań-Ławica
wystawa potrwa od 29 listopada do 17 grudnia 2018
wstęp bezpłatny codziennie przez całą dobę
w dniu wernisażu dla gości parking bezpłatny
.

Michał Czarnecki : Zawodowcy

Zawody wymierające, bo kto jeszcze chce naprawiać buty, kiedy taniej kupić nowe. Zawody wieczne – golibroda albo tatuażysta. Zawody, które nigdy nie znikną, bo zawsze ktoś będzie chciał tańczyć. Michał Czarnecki dokumentuje chwile z życia zawodowców, ludzi umiejętności i pasji. Rejestruje chwile z ciągu zdarzeń codziennych. Pokazuje to, co intymne albo skryte – kształtowanie form, powstawanie piękna, bywa że i ratowanie życia. Fotograf, pokazując pracę owych rzemieślników i artystów, nie ocenia, nie uszlachetnia, zdejmuje zastane. Dzięki tej fotografii istniejące pozostanie. Cykl Zawodowcy jest dokumentalnym zapisem jednej z najistotniejszych warstw naszego bytu.

* * *

wernisaż wystawy w czwartek 11 października 2018 o godzinie 19:30
miejsce ekspozycji: Ministerstwo Browaru, Poznań, ulica Wroniecka 16
wystawa potrwa od 11 października do 28 listopada 2018
wstęp bezpłatny codziennie w godzinach od 16:00 do 1:00


Marcin Kłujsza : Przejścia

Fotografia chwyta momenty, rejestruje stany przejściowe, uwidacznia wyimki rzeczywistości, pozostawiając w cieniu przeszłe i większość z teraźniejszego. Pomiędzy widocznym a niewidocznym, kiedy narracja ustaje, a historia zatrzymuje się w pół kroku, istnieje obszar niedopowiedzeń albo interpretacji. Owe chwile zdejmuje Marcin Kłujsza, wnikliwy obserwator przestrzeni niedookreślonej.

* * *

wernisaż wystawy w czwartek 20 września 2018 o godzinie 19:30
miejsce ekspozycji: kawiarnia artystyczna “Za Groblą 5”, Poznań, ulica Za Groblą 5
wystawa potrwa od 20 września do 7 listopada 2018
wstęp bezpłatny codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00
.
decyzją organizatorów i gospodarzy miejsca, wystawę będzie można oglądać do 28 listopada 2018
.

Marcin Muth : fascynacje !! reinterpretacje

Poszukiwaniu radości życia sprzyja zapatrzenie w piękno obrazów, kontemplacyjne zwrócenie się ku zwiewności fenomenów widzialnego świata. Póki żyjemy, póty dajemy ogarniać się zmysłowym doznaniom, inaczej chyba nie da rady. Nic w tym złego, jeśli tylko potrafimy kontrolować te stany estetycznych, jakoś tam więc emocjonalnych uniesień. Czy nie ma w tych twierdzeniach jednak jakiejś sprzeczności? Czy emocjonalne uniesienia mogą pomieścić się w pojęciu przejrzystości widzenia? Szukam odpowiedzi na to istotne pytanie, eksperymentując z materią (nomen omen) przedmiotu. –

Takie rozważania towarzyszyły autorowi podczas konstruowania uzasadnienia tego, co w nim, w jego przestrzeni odczuwania i odbioru widzialnej i doświadczanej rzeczywistości. Obrazy nieoczywiste, portrety przeżywanych chwil, zdejmowane emocje – z czym mamy do czynienia? Czyżby artysta chciał nas wciągnąć w obszar własnych doznań? Chce się z nami podzielić czasem przeszłym i opowiedzieć – jaka zachodzi w nim zmiana od momentu pojawienia się widzialnego do chwili, w której fenomen traci wymiar materialny? Reinterpretacje obrazów i zdarzeń, efekt wielokrotnych przetworzeń trójwymiarowego a potem zredukowanego do dwóch wymiarów świata. Świat, który pozostał po tamtym świecie zdaje się jednak wchodzić w wymiar jeszcze inny, gdzie wszystko drży i pulsuje…

* * *

wernisaż wystawy w czwartek 21 czerwca 2018 o godzinie 19:30
miejsce ekspozycji: kawiarnia artystyczna “Za Groblą 5”, Poznań, ulica Za Groblą 5
wystawa potrwa od 21 czerwca do 1 sierpnia 2018
wstęp bezpłatny codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00

decyzją organizatorów i gospodarzy miejsca, wystawę będzie można oglądać do 19 września 2018


Dawid Majewski : Fasada

Rytm, powtarzalność, symetria albo kontrasty, struktury i faktury, wielobarwność lub monochromatyczność. Fotografia architektury zapisuje przestrzeń stworzoną przez człowieka na użytek dokumentu pracy architekta, czasem urbanisty. Ale ten rodzaj fotografii skutkuje też powstaniem obrazów, które mają walor estetycznie i artystycznie uniwersalny. Pojedyncze prace, wyjęte z kompletnego zapisu danej realizacji, stwarzają odrębną wartość. Takie są fotografie Dawida Majewskiego, który patrzy na architekturę i jako wykształcony architekt, i jako artysta wrażliwy na grę linii, tonów i barw. Opisując fotografie, które zawarł w cyklu “Fasada”, posługuje się pojęciami: geometria, perspektywa, tektonika, konstrukcja, światło, głębia, rytm, zwartość, przezroczystość. To klucze do możliwości zrozumienia poszczególnych obrazów, ale ich użycie nie jest konieczne.

Prezentowane prace rozpoczynają cykl takich bardzo graficznych przedstawień architektury, wprowadzają w świat, który ma frapować inaczej, niż tylko użytecznością sfotografowanych obiektów. Nie po to zresztą autor chce nam je pokazać, żeby opowiadać o lokalizacji budynków, historii ich powstania, ich przeznaczeniu i funkcjonalności. Wiele o tym wie, ale w tym przypadku daje nam coś więcej – opowieść o fascynującym świecie geometrii, rytmie i uporządkowaniu, wykreowanym przez człowieka.

* * *

wernisaż wystawy w czwartek 10 maja o godzinie 19:00
miejsce ekspozycji: restauracja “Dobra i Wino”, Poznań, ulica Za Bramką 1
wystawa potrwa od 10 maja do 27 czerwca 2018
wstęp bezpłatny codziennie


Marcin Muth : The Instagrams

Instagram – popularny serwis społecznościowy w Internecie i jednocześnie aplikacja, dzięki której można fotografować, edytować i zapisywać zdjęcia, używając smartfona. Początkowo można było posługiwać się tylko formatem kwadratowym. To ograniczenie i jednocześnie cecha powodowała skojarzenia z popularną przez kilka wcześniejszych dekad fotografią natychmiastową spod znaku Polaroida. Ta zaś technologia, wykorzystywana w nieskomplikowanych aparatach, skierowana pierwotnie do szerokiej rzeszy odbiorców i domowego użytku, stała się z czasem narzędziem w rękach fotografów zawodowych, uznanych artystów w dziedzinie obrazowania.

Inspiracją stworzenia cyklu The Instagrams była dla Marcina Mutha retrospektywa twórczości fotograficznej Andre Kertesza, przedstawiona w berlińskim Martin-Gropius-Bau w roku 2011, i pokazane tam prace, ujęte w cykl The Polaroids. Umiejętne posługiwanie się narzędziem, jakim jest Instagram, pozwala na przetworzenie rejestrowanego motywu zgodnie z oczekiwaniami fotografa. Filtry cyfrowe w tej aplikacji pomagają odejść od zastanej tonalności albo kolorystyki motywu, umożliwiają w znacznym zakresie manipulowanie obrazem.

Prezentowane w cyklu Marcina Mutha fotografie stanowią takie właśnie przetworzenie faktycznie istniejącej przestrzeni i obrazu obiektów w niej się znajdujących. Kreacja jest na tyle subtelna, że dopiero porównanie zdjęcia ze sfotografowanym obiektem pozwoliłoby dostrzec różnice. Uzyskane efekty nie mają jednak zmierzać do takiej konfrontacji, ale pokazywać sam skutek zaistnienia alternatywnej rzeczywistości wirtualnej w fotografii. Fotografia jako taka opiera się bowiem wyłącznie na subiektywnym, wybiórczym zapisie świata realnie istniejącego. Różnice między tak zwaną fotografią dokumentalną, a kreacją artystyczną z wykorzystaniem medium fotograficznego sprowadzają się do mniejszego albo większego nasilenia zaistniałej manipulacji. Manipulacja natomiast prowadzi artystę do uzyskania efektu, który spowoduje zaciekawienie potencjalnego odbiorcy, jego zainteresowanie grą świateł i cieni, kształtów i barw.

* * *

wernisaż wystawy w czwartek 1 marca o godzinie 19:30
miejsce ekspozycji: kawiarnia artystyczna “Za Groblą 5”, Poznań, ulica Za Groblą 5
wystawa potrwa od 1 do 29 marca 2018
wstęp bezpłatny codziennie w godzinach od 10:00 do 21:00

decyzją organizatorów i gospodarzy miejsca, wystawę będzie można oglądać przez kolejne cztery tygodnie, do 25 kwietnia 2018


Marcin Muth : Wyjęte z kontekstu

Każde widzenie jest ze swojej natury subiektywne. Mając przed sobą fragment realnego świata, każdy z nas przepuszcza widziane przez filtr własnej wrażliwości, zawęża pole obserwacji, rysuje wokół zauważonego ramę, zamykając motyw. Jeżeli ten proces zostaje zarejestrowany na nośniku, na przykład fotograficznym, stwarza się nowa i utrwalona wartość estetyczna. Takie wyjmowanie z kontekstu detali, pojedynczych przedmiotów albo ich kompozycji, umieszczanie w kadrze i chwytanie w świetle, dekonstruowanie pejzażu, redukowanie obserwowanego obszaru – to wszystko pozwala nadawać nowe znaczenia.

Owo nadawanie nowych znaczeń z pozoru prozaicznym obiektom i kompozycjom zastanej przestrzeni sprawia, że przestajemy mieć do czynienia z fragmentem rzeczywistości, a odkrywamy świat alternatywny, wprowadzający nas w możliwości popełniania aktów interpretacji i przetworzeń. Fotografia pozwala wychodzić poza często niedostrzeganą albo obojętnie mijaną materię codzienności. Zaistniałe w ten sposób powiązania kształtów i barw, wyeksponowane kontrasty, odmienione skale i proporcje stwarzają obrazy autonomiczne, niezależne od pierwotnego kontekstu.

Prace Marcina Mutha, zestawione w cykl pod znamiennym tytułem Wyjęte z kontekstu, są efektem takiego właśnie przetworzenia, przeinterpretowania rzeczywistości przez niego zauważanej. Autor nakłania do popełnienia próby spojrzenia na otaczający świat w sposób inny, niż powszedni. Stara się udowodnić, że w tym, co mijamy na co dzień często obojętnie, zawierają się obrazy warte zatrzymania w pół kroku.

* * *

wernisaż wystawy w sobotę 30 września 2017 o godzinie 19:00
miejsce ekspozycji: kawiarnia artystyczna “Za Groblą 5”, Poznań, ulica Za Groblą 5
wystawa potrwa od 1 października do 2 grudnia 2017
wstęp bezpłatny codziennie w godzinach od 10:00 do 22:00

decyzją organizatorów i gospodarzy miejsca, wystawę będzie można oglądać przez kolejny tydzień

finisaż w sobotę 9 grudnia 2017 od godziny 19:00, wśród gości zostaną rozlosowane
3 prace z prezentowanego cyklu